Fakturering af varer i sortiment 


Vi er ved at omlægge vores systemer, og vi vil i perioden 2019-2023 gradvis overgå til at benytte SAP til håndtering af faktura fra vores Leverandører. Selve overgangen sker pr. varekategori, så du kan som Leverandør godt opleve, at du skal fakturere både i nyt og gammelt system. De første leverandører er helt eller delvis overgået til SAP og er informeret om dette – så du skal som Leverandør først gøre noget, når du modtager information om dette fra Coop – du kan læse alt om fakturakrav i forhold til SAP her. Indtil da skal du følge vejledningen nedenfor.

For at sikre korrekt behandling af din faktura, så er det vigtigt du sender den til den korrekte mailadresse:

  • Faktura vedrørende Frugt, Grønt & Blomster sendes via PDF på mail til FFG@coop.dk
  • Faktura vedrørende levering fra udland indenfor EU sendes via PDF på mail til invoices@coop.dk
  • Faktura vedrørende levering fra udland udenfor EU sendes via PDF på mail til import@coop.dk
  • Levering direkte til lager i øvrigt sendes via PDF på mail til faktura@coop.dk

Følgende skal inkluderes på bilaget:

  • Leverandørnummer
  • Ordre nummer
  • Leveringssted
  • Coops dessin nummer


Konstateres der en fejl i oplysningerne på bilaget, f.eks. prisuoverensstemmelse mellem den aftalte pris og fakturerede pris, skal det oprindelige bilag udlignes, og et nyt korrekt bilag fremsendes. Kreditnota nr. og debetnota nr. skal afvige fra det oprindelige bilags nr. Udligningen og det nye korrekte bilag sendes til samme mailadresse, som det oprindelige bilag er fremsendt til.

NB: Bilag skal mailes i PDF-format, og må kun indeholde ét bilag pr. PDF-fil. Hver mail må kun indeholde én PDF-fil

Du kan se en samlet liste over krav til faktura her.