Fakturakrav

  Fakturaen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • Det fulde firmanavn og virksomhedsbetegnelse
  • Den fulde adresse
  • Sælgers CVR-nummer
  • Købers CVR-nummer (Bemærk er varen/ydelsen leveret til en af vores selvstændige brugsforeninger, er det dennes CVR, som fakturaen udstedes til og ikke Coop Danmark)
  • Mailadresse
  • Reference i henhold til førnævnte 2 typer fakturering
  • Klar beskrivelse af hvad der faktureres
  • Fakturanummer
  • Faktureringsdato (må ikke være udstedt før leveringsdatoen)
  • følgeseddelnummer eller reference til tidligere fakturaer
  • Betalingsbetingelser i henhold til standardbetingelser, som er minimum 14 dage
  • Betalingsoplysninger – bankregistreringsnummer / kontonummer eller IBAN eller betalings-ID
  • Specifikation af beløbet – ekskl. moms, momsbeløb, totalbeløbet inkl. moms samt momssats
  • Valutakode/ISO

  Fakturering skal ske løbende og senest inden udgangen af den måned, hvor leveringen har fundet sted. Betalingsbetingelserne er aftalt i forbindelse med aftalens indgåelse og gælder uanset om du handler med Hovedkontoret, et centralt lager eller butikker i kæderne. Når fakturaen betales, vil der sendes advisering via banken, det er også muligt at modtage advisering via e-mail.