Fakturering af varer eller service til Servicekontoret


Vi er ved at omlægge vores systemer, og vi vil i perioden 2019-2023 gradvis overgå til at benytte SAP til håndtering af faktura fra vores Leverandører. Selve overgangen sker pr. varekategori, så du kan som Leverandør godt opleve, at du skal fakturere både i nyt og gammelt system. De første leverandører er helt eller delvis overgået til SAP og er informeret om dette – så du skal som Leverandør først gøre noget, når du modtager information om dette fra Coop – du kan læse alt om fakturakrav i forhold til SAP her. Indtil da skal du følge vejledningen nedenfor.

Hvis du er tilsluttet EDI, herunder OIO, skal du sende din faktura elektronisk.

Faktura via PDF sendes på mail til faktura@coop.dk.

Du må godt sende flere faktura pr. pr. mail, men er der flere faktura skal der laves én PDF pr. faktura. Flere faktura må således ikke samles i én PDF, og faktura må ikke være håndskrevne og indeholde tilføjelser eller rettelser med håndskrift. Det er vigtigt, at du sender faktura som vedhæftet PDF, da vores systemer ikke kan læser faktura, der skal hentes via link.

For at sikre hurtig behandling af din faktura, så SKAL DU ALTID påføre mailadressen på ordregiveren, så vi kan sikre hurtig behandling – mailadressen angives i feltet: ”Deres reference” eller ”Att.”. Hvis der er tale om en Intern Ordre, så skal IO-nummeret angives i feltet: ”Deres reference” eller ”Att.”.

Du kan se en samlet liste over krav til faktura her.