Logo
   Visionen_650.jpg

   Visionen

   Albertslund og Coop. Naboer i mere end et halvt århundrede. En by og en andelsbevægelse, der er vokset ud af de samme grundlæggende idealer om demokratisk indflydelse, lige ret til det gode liv og fællesskab. Den nye bydel - Coop Byen - skal blive manifestationen på Albertslund og Coops fælles værdigrundlag og lange parløb.

   Sammen er vi mere

   På det, der engang var en mark i Albertslund, ligger i dag Coops hovedsæde og centrallager. Det blev bygget dengang, Albertslund var i sin spæde begyndelse. I et Storkøbenhavn, der havde skruet op for fuld styrke på (by)udviklingen. Samtidig med ungdomsoprøret, beatmusikken og Femølejren – for bare at nævne et par af de ting, der foregik i 1960’erne.


   Naboskab

   Meget er sket siden da, og i dag står både Albertslund og Coop på tærsklen til et nyt kapitel i byens udvikling. Et kapitel, hvor byen skal blive 4.500 flere indbyggere og fortættes med afsæt i de store bymæssige og sociale kvaliteter, som Albertslund er kendt for. Et kapitel, hvor Coop skal flytte sit lager, og transformere de store lagerområder til en sund og mangfoldig bydel til både nye og eksisterende Albertslund-borgere.

   Fra verdensmål til vejfest

   At bygge en bydel, hvor man har lyst til at bo et helt liv, er komplekst. Det kræver, at alle parter står på et solidt, fælles grundlag. Det fælles grundlag er Planstrategiens pejlemærker og værdier, der udspringer af FN’s verdensmål.

   Coopbyen

   Coop Byen bliver manifestationen på Albertslunds og Coops fælles værdigrundlag og lange parløb. Det bliver en bydel, hvor det er naturen, og ikke vejene, der definerer byens form og bydelen er planlagt, så det er rart og hyggeligt at bevæge sig gennem byrummene. Kultur og motion er naturlige dele af Coop Byen, så hvem ved - måske du midt i Coop Byen møder den næste spirende Tine Høeg, Suspekt eller Morgens Lykketoft.