Logo
Sundhed legeplads_650.jpg

Sundhed

Det skal være let at leve sundt i Coop Byen. Sundhed kommer både fra aktivitet men også fra sansehaver og mødet med vand.

Bevægelse og aktivitet

I Coop Byen etableres legepladser og aktivitetsfaciliteter samt stisystemer for cyklende og bløde trafikanter. Hovedstierne kobles til Albertslunds eksisterende stisystem og sikrer gode forbindelser. De interne stier binder bydelen sammen i oplevelses- og aktivitetsruter. De uformelle stier findes mellem boliger og pladser og rekreative arealer.

 

Et sted for sanserne

Udover bevægelse og aktivitet skal Coop Byen også indeholde et eller flere områder, hvor sundhed kommer til udtryk i form af sansernes brug. Dette kan være tætbeplantede arealer, hvor kombinationen af dufte, lyde, smage og visuel oplevelse giver ro til ophold, og sætter tempoet ned.

Mødet med vandet

Albertslund Kommune er allerede kendt for at facilitere mødet mellem borgerne og vandet og bruge regnvandet rekreativt i søer og kanaler i et stort samlet system. I Coop Byen skabes et kapitel mere i den fortælling: Naturbassinerne skaber gode habitater for flere arter og bidrager til biodiversiteten. Og træbryggen bliver en naturlig samlingsplads for Coop Byens indbyggere med picnics, yogaklasser og dem, der bare tager en pause.

Alle bygningerne i Coop Byen ligger i tæt kontakt til vandet og de rekreative fællesskaber. Hvad enten det er gennem en udsigt fra køkkenvinduet eller en lille bro, som krydses på vej til arbejde, er vandet et genkendeligt landskabsmotiv i hverdagen.