Logo
Mangfoldighed_650.jpg

Mangfoldighed

Coop Byen skal være et sted for alle. Derfor rummer byen både etagebyggeri, rækkehuse og byhuse.

En favnende bydel

Coop Byen er opbygget af flere forskellige klynger af boligbebyggelser. Formålet er at skabe flere, små fællesskaber inde i ét stort fællesskab. Indenfor en klynge tilstræbes det at skabe variation med både etagebyggeri i karréstruktur, punkthuse og rækkehuse. Ved at kombinere boligtyperne er det håbet, at beboerne blander sig med hinanden.

 

Bygningshøjder

Bygningerne i Coop Byen spænder fra 2 etager i rækkehusene til 3-6 etager i etageejendommene samt p-husene. For at sikre optimale dagslysforhold placeres højere bygninger mod nordøst. De højeste bygninger placeres mod henholdsvis Roskildevej og de interne nord/sydgående gader.

Etagebyggeri

Omkring etageejendommene udformes offentlige gårdrum som en del af en samlet grøn strategi. Gårdrummene kan indeholde mindre pavilloner, dyrkningshaver, legepladser og lignende. Altaner fungerer som private uderum og parkering sker i p-huse. 

 

Rækkehuse

Rækkehusene har en mindre forhave, som vender mod de offentlige arealer. Forhaven fungerer som en semiprivat overgang fra gaden eller gårdrummet. På den anden side af boligen findes en større baghave, som får mere privat karakter.

Tegning_Mangfoldighed.jpg

Eksempel på højde- og bygningsvariation. Rummet mellem boligerne varierer i funktion og størrelse
og kan tilbyde aktiviteter, som varierer over dagen/året.