Logo
Fællesskab_650.jpg

Fællesskab

Fællesskab er en bærende værdi for både Albertslund og Coop. Derfor skal de fysiske rammer i Coop Byen naturligvis hjælpe fællesskaber på vej.

Forskellige typer fællesskab

I Coop Byen etableres fællesskaber hierarkisk i tre niveauer: De nære fællesskaber på bygningsniveau og i gårdrummene. Det lokale fællesskab, klyngefællesskabet, på de grønne arealer samt bydels- og naturrumsfællesskabet, som er de mere offentlige fællesskaber på byens urbane pladser. Fordi mange mødes omkring maden, skal Coop Byen indeholde faciliteter til et fælleskøkken. Her kan beboerne mødes til kurser eller blot fælles middage. Derudover skal der være plads til Coop og beboernes egne cykelværksteder, hvor områdets ildsjæle kan samles omkring cyklerne som både arbejde og hobby.

Fællesskabshus

I Coop Byen afsættes der areal til en multihal, som kan indeholde forskellige funktioner, f.eks. auditorie/mødecenter for Coop, indendørs sportsaktiviteter, markedsdage, udstillinger eller andre forsamlinger. Denne funktion skal yderligere bidrage til beboernes oplevelse af fællesskabet. I forbindelse med multihallen kan der ydermere indrettes fælles studie- og arbejdsrum til brug for f.eks. studerende.

200622_Gårdmiljø_Coopbyen.jpg

Klynger omkring grønne rum

Klyngerne er åbnet op mod hinanden for at skabe grobund for lokale fællesskaber mellem beboerne. Hver klynge indeholder et fælleshus, som kan anvendes til forskellige formål, f.eks. fælleskøkken, drivhus, værksted eller festlokale - alle faciliteter, som beboerne selv kan være med til at præge og udvikle. Derudover kan de grønne arealer udformes som større nyttehaver, mindre områder til dyr, aktiviteter med sport og leg.