Logo

Coop-identiteten

Coop har siden sin begyndelse stået for fællesskab og ansvarlighed. Coop Byen skal bygge videre på både Coop og stedets historie. Tre tilgange vil give byen særlig karakter: Bevarende, Genbrug og Forstærkende.

Genanvendelse

På de eksisterende arealer findes kvaliteter i form af både historiske lagerbygninger og et væld af belægninger i høj kvalitet. Ved at bevare en mindre del af de eksisterende lagerbygning med deres karakteristiske gridstruktur og konstruktioner vil Coop føre fortællingen om firmaets udvikling og tilstedeværelse med ind i den nye bydel. Genanvendte belægninger af solide brosten og
chaussésten samt et historisk togspor skal ikke blot give Coop en tilstedeværelse i byen, men også gøre Coop til et fast forankret element i en længere historiefortælling om områdets fortid og fremtid.

 

Coop i dagligdagen

Ved at bruge navne som Hans Christian Sonne og Severin Jørgensen skabes en direkte forbindelse til Coops historie og grundlag. Udover navngivningen skal Coopbyen anvende karakteristisk byrumsinventar, som man i dag ser det ved Vallensbæk Torvegade samt genanvende den eksisterende samling af statuer og billedkunst på pladser og i parker. For at kunne informere om kommende arrangementer i byen eller fortælle om nye tiltag i Coop, anvendes digitale løsninger i bybilledet i form af levende informationsskilte.

Hverdagens samlingspunkt

Mad, tøj, møbler og transport er en stor del af menneskers hverdag, og en stor del af Coops kerneforretning. Coop Byen skal være et levende bydelscenter, som servicerer beboere og arbejdspladser i området, men som også tilbyder naboer at købe ind, bruge tid i området, og hvor butikkerne dermed er med til at facilitere møder mellem naboer. Butikker og servicefunktioner koncentreres omkring Severins Plads, som bliver bydelens centrale torv. Handelsfunktioner vender sig tilmed også ud mod Vallensbæk Torvevej, som får en ny urban karakter. 

 

SuperBrugsen som flagskib

I Coop Byen etableres SuperBrugsen som testbutik og flagskib. Særligt vil SuperBrugsen teste nye servicekoncepter for mødet med kunder og borgere i lokalområdet og teste nye varer og inddragelse af kundegrupper. Det kan være test af klimavenlige tiltag som varmegenvinding og grøn strøm eller forsøg med salg af uemballerede varer.

 

Collage_Coop identitet.jpg