Logo
Løbere_650.jpg

Værdier

Fem værdier skal kendetegne Coop Byen. Værdier er bærende for den retning, projektet skal udvikles i og de er alle omsat til konkrete designmål. Derfor vil de være mulige at genfinde i den færdigbyggede Coop Byen.

De fem udvalgte værdier er: Fællesskab, Mangfoldighed, Sundhed, Bæredygtighed og Coop-identiteten.

Fællesskab

Fællesskab er en bærende værdi for både Albertslund og Coop. Derfor understøtter de fysiske rammer i Coop Byen forskellige fællesskaber og giver dem alle god plads.

Gå til fællesskabet

Mangfoldighed

Coop Byen skal være et sted for alle, og derfor er mangfoldighed én af de fem værdier. Mangfoldighed i kultur, socialgruppe og generation.

Gå til mangfoldigheden

Sundhed

Coop Byen skal fordre sundhed. Derfor rummer byen lege- og aktivitetspladser og løbestier, men også sansehaver og mødet med vand.

Gå til sundheden

Bæredygtighed

Coop Byen skal være en bæredygtig bydel, hvor de stigende mængder regnvand anvendes som rekreativt element, hvor affaldsløsninger bliver nemme og udslippet af Co2 reduceres.

Gå til bæredygtigheden

Coop-identiteten

Coops identitet ved at bruge stedets historie som del af en ny fortælling om Coop og give den nye
bydel karakter ud fra tre tilgange: Bevarende, Genbrug og Forstærkende.

Gå til Coop-identiteten