Logo
   Arkitekttegning.jpg

   Planer over Coop Byen

   Coop Byen bliver en grøn bydel i Albertslund Kommune, som med sit fokus på mangfoldighed, sundhed og bæredygtighed vil sætte rammer for beboernes fælleskab. Coop Byen skal være en bydel, hvor det er naturen, og ikke vejene, der definerer byens form. Bydelen er planlagt, så det er rart og hyggeligt at bevæge sig gennem byrummene. Med tilstedeværelsen af Coops hovedkvarter samt en ny SuperBrugsen vil Coop være et nærværende element i byen.

   Det grønne landskab er tilstede overalt i Coop Byen. I rummene mellem rækkehuse og etagerbyggeri opstår grønne lommer, hvor beboerne kan mødes omkring nyttehaver, legepladser, bistader eller i mindre pavilloner.

   Den sydlige del af byen er udlagt til grønt friareal med vådområder til regnvandshåndtering. Her er der mulighed for at studere dyrelivet eller slappe af i mere intime sansehaver.

   Se bebyggelsesplanen her

   Bebyggelsesplan_Coop Byen.jpg

   Strategien dækker hele området for Coop Byen. Strategien er under endelig udarbejdelse i samarbejde med Albertslund Kommune, og den forventes fremlagt til beslutning i Albertslund Kommunal Bestyrelse den 24. juni 2021.

   Der udarbejdes også en lokalplan for en del af området vest for Vallensbæk Torvevej. Denne fremlægges som forslag i kommunalbestyrelsen 12. oktober 2021. Dette område vil være første fase af Coop Byen. Tids- og lokalplaner for resten af det vestlige område og området øst for Vallensbæk Torvevej ligger ikke fast på nuværende tidspunkt.