Logo
Arkitekttegning.jpg

Planer over Coop Byen

Coop Byen bliver en grøn bydel i Albertslund Kommune, som med sit fokus på mangfoldighed, sundhed og bæredygtighed vil sætte rammer for beboernes fælleskab. Coop Byen skal være en bydel, hvor det er naturen, og ikke vejene, der definerer byens form. Bydelen er planlagt, så det er rart og hyggeligt at bevæge sig gennem byrummene. Med tilstedeværelsen af Coops hovedkvarter samt en ny SuperBrugsen vil Coop være et nærværende element i byen.

Det grønne landskab er tilstede overalt i Coop Byen. I rummene mellem rækkehuse og etagerbyggeri opstår grønne lommer, hvor beboerne kan mødes omkring nyttehaver, legepladser, bistader eller i mindre pavilloner.

Den sydlige del af byen er udlagt til grønt friareal med vådområder til regnvandshåndtering. Her er der mulighed for at studere dyrelivet eller slappe af i mere intime sansehaver.

Se bebyggelsesplanen her

Bebyggelsesplan_Coop Byen.jpg

Masterplanen dækker hele området for Coop Byen. Masterplanen er under endelig udarbejdelse i samarbejde med Albertslund Kommune, og den forventes fremlagt til beslutning i Albertslund Kommunal Bestyrelse den 15. februar 2021.

Der udarbejdes også en lokalplan for området vest for Vallensbæk Torvevej. Denne fremlægges som forslag i kommunalbestyrelsen 15. februar 2021. Dette område vil være første fase af Coop Byen. Tids- og lokalplaner for området øst for Vallensbæk Torvevej ligger ikke fast på nuværende tidspunkt.

Masterplanen for Coop Byen er resultatet af et samarbejde mellem arkitektfirmaet Henning Larsen, Albertslund Kommune og Coop.