Logo
   Albertslund_650.jpg

   Albertslund - en by i balance

   Albertslund Kommune sætter med sin nye planstrategi Mere Albertslund – Verdensmål for en by i balance en klar retning for Albertslund som bæredygtig by. Når sidste sten er lagt i Coop Byen, vil boligmassen i Albertslund være vokset med 15 procent.

   En fælles have midt i Albertslund

   Albertslund grænser op til store grønne områder, der bevæger sig ind i kommunen i form af grønne korridorer. Coopbyen ligger centralt i dette netværk, og bliver et tilskud til denne grønne og blå natur ved at koble sig på den eksisterende struktur. Samtidig tilbyder bydelen en anden slags natur. Coopbyen bliver en stor, tilgængelig park, åben for alle, med grønne aktive gårdrum mellem bygningerne.


   Vand som et bærende element

   Regnvandet har en lang historie i Albertslund og en stor del af byen er bygget op omkring åbne regnvandssystemer og søer. Vandet er både et rekreativt element og en del af den bæredygtige LAR-strategi, der er helt i tråd med FN's
   verdensmål.

   Børn, miljø og kultur i Coop Byen

   Albertslund prioriterer børn, miljø og kultur højt. Kommunen har et rigt foreningsliv og de mange kulturinstitutioner giver både Albertslunds egne borgere og borgere udefra et unikt kulturtilbud, der henvender sig til alle aldre. Coop Byens værdier om fællesskaber, sundhed og bæredygtighed taler direkte ind i et Albertslund for børn og miljø med nye muligheder for naboskaber på tværs af generationer, grønne uderum og spændende stiforløb. Omdannelsen fra industri til boligbydel sætter sine særlige kulturspor i den nye bydel.