Logo
   coopbyen_sydvest_3000_tekst_ny.jpg
   coopbyen_sydvest_3000_tekst_ny_small.jpg

   Coop Byen

   - En bæredygtig bydel for foreningsliv og fællesskab

   På det, der engang var en mark i Albertslund, ligger i dag Coops hovedsæde og centrallager. Med Coop Byen er visionen at transformere de gamle lagerhaller til en grøn og fremtidssikret bydel for 4.500 fremtidige beboere - en bydel, hvor fællesskab, bæredygtighed, mangfoldighed og sundhed er i centrum, og hvor Coops ånd, historie og værdier er tydelige.

   Coop Byen skal bygges i flere faser i løbet af de næste 10 år med afsæt i en masterplan udarbejdet af tegnestuen Henning Larsen. For at realisere første fase af byggeriet har Coop og PensionDanmark i juni 2021 indgået en aftale om sammen at opføre 380 lejligheder og rækkehuse, et fælleshus, et parkeringshus, en daginstitution og andre grønne og fællesskabsorienterede rum de kommende år. Dermed samarbejder Coop og PensionDanmark tæt om at gøre tegninger og visioner for Coop Byens første fase til bæredygtige boliger og grønne byrum.

   Velkommen indenfor

   Tag med en tur over Coop Byen

   Status på Coop Byen Strategien for Coop Byen er resultatet af et samarbejde mellem arkitektfirmaet Henning Larsen, Albertslund Kommune og Coop. Det er visioner og designmål fra denne strategi, der præsenteres her på sitet. Strategien er under endelig udarbejdelse i samarbejde med Albertslund Kommune, og den forventes fremlagt til beslutning i Albertslund Kommunal Bestyrelse den 24. juni 2021. Der udarbejdes også en lokalplan for en del af området vest for Vallensbæk Torvevej. Denne fremlægges som forslag i kommunalbestyrelsen 12. oktober 2021. Dette område vil være første fase af Coop Byen. Tids- og lokalplaner for resten af det vestlige område og området øst for Vallensbæk Torvevej ligger ikke fast på nuværende tidspunkt.